kỹ xảo điện ảnh

tin tức về kỹ xảo điện ảnh mới nhất

Công nghiệp làm phim thế giới tiến như vũ bão, còn Việt Nam… cười xòaicon

Công nghiệp làm phim thế giới tiến như vũ bão, còn Việt Nam… cười xòa

 - Kỹ xảo đã trở nên đỉnh cao trong làm phim trên thế giới nhưng ở Việt Nam còn hãn hữu. Nền điện ảnh Việt Nam không biết đang ở đâu trong tiến hóa làm phim của thế giới?