lám chiếm hành lang đường sắt

Cập nhập tin tức lám chiếm hành lang đường sắt

Cục Đường sắt VN cho biết sẽ cưỡng chế đòi lại 1,5km hành lang đường sắt bị lấn chiếm.