làm tiến sĩ

tin tức về làm tiến sĩ mới nhất

Ba lý do tiến sĩ cần có công bố quốc tếicon
Khoa học10/12/20160

Ba lý do tiến sĩ cần có công bố quốc tế

Có đủ lý do để áp dụng quy chế bắt buộc nghiên cứu sinh phải có công bố quốc tế mới được bảo vệ luận án.