lãng phí đầu tư

tin tức về lãng phí đầu tư mới nhất

12 dự án nghìn tỷ thua lỗ: Ban hành 120 văn bản chỉ đạo xử lýicon
Đầu tư19/06/20170

12 dự án nghìn tỷ thua lỗ: Ban hành 120 văn bản chỉ đạo xử lý

Ban Chỉ đạo, Bộ Công Thương và các bộ ngành đã ban hành tổng cộng 120 văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc ở 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ.