lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên

tin tức về lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên mới nhất

Bí thư Hải Dương: Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên không phải tỉnh tự nghĩ raicon
Quốc hội28/03/20170

Bí thư Hải Dương: Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên không phải tỉnh tự nghĩ ra

Bí thư Hải Dương nói, báo chí ưu ái lấy Hải Dương làm ví dụ lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, nhưng "không tỉnh nào tự nghĩ ra mà đều theo quy định".