lao động

tin tức về lao động mới nhất

Giữa nỗi lo triệu người mất việc, doanh nghiệp tuyển cả vạn lao độngicon
Thị trường05/05/20200

Giữa nỗi lo triệu người mất việc, doanh nghiệp tuyển cả vạn lao động

Đại dịch Covid-19 làm tình trạng thất nghiệp gia tăng, song nhiều doanh nghiệp vẫn đang tích cực lên kế hoạch tuyển dụng lượng lớn lao động. Một số tổ chức cũng tạo các chương trình kết nối việc làm cho người lao động.