lao động, doanh nghiệp

Cập nhập tin tức lao động, doanh nghiệp

Hàng triệu người lao động đang rất khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên việc triển khai hỗ trợ gói 26.000 tỷ từ các địa phương với người lao động hiện đang bị chậm.

Phải biết vươn lên chứ không thể mãi è cổ làm thuê

Không gian để người Việt Nam vươn lên trên của chuỗi giá trị còn rất mênh mông, để hiện thực giấc mơ công nghiệp hóa đất nước.