Lê Đức Xuân

Cập nhập tin tức Lê Đức Xuân

Viện KSND Tối cao bổ nhiệm ông Lê Đức Xuân làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương sau một thời gian khuyết vị trí Viện trưởng.