lễ hội đền Đông Cuông

Cập nhập tin tức lễ hội đền Đông Cuông

Thường trực huyện ủy Văn Yên (Yên Bái) đã họp thống nhất không tái diễn tập tục treo cổ trâu trong ngày hội đền Đông Cuông năm 2017.