Lễ hội Ok Om Bok

tin tức về Lễ hội Ok Om Bok mới nhất

130 doanh nghiệp dự Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh 2018icon
Thị trường15/12/20180

130 doanh nghiệp dự Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh 2018

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2018 đã diễn ra từ 16/11 - 22/11/2018 với trên 130 doanh nghiệp từ các tỉnh/thành phố tham dự.