Lễ rước pháo đồng kỵ

Cập nhập tin tức Lễ rước pháo đồng kỵ

Lễ hội đầu năm là một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Lễ hội diễn ra ở khắp mọi miền đất nước, mỗi nơi có một lễ hội mang lịch sử lâu đời.