Le Tấn Hùng

tin tức về Le Tấn Hùng mới nhất

Ông Lê Tấn Hùng dẫn bộ sậu SAGRI vào vòng lao lý thế nàoicon
Thời sự09/07/20190

Ông Lê Tấn Hùng dẫn bộ sậu SAGRI vào vòng lao lý thế nào

 Ông Lê Tấn Hùng bị cáo buộc đã chi phối và thực hiện các hợp đồng kinh tế mờ ám tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) khiến toàn bộ sậu dính vào vòng lao lý.