Lê Thu Hà

tin tức về Lê Thu Hà mới nhất

Không quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng: Sẽ lỡ thời cơ của CPTPPicon
Quốc hội05/11/20180

Không quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng: Sẽ lỡ thời cơ của CPTPP

"Nếu không quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường năng lực khoa học công nghệ, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ của CPTPP".