lễ viếng Fidel Castro

tin tức về lễ viếng Fidel Castro mới nhất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cubaicon
Chính trị28/11/20160

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba

Lễ viếng Fidel Castro được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội.