lên chức không liên hoan

Cập nhập tin tức lên chức không liên hoan

Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, liên hoan, gặp mặt khi hội họp, được đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển.