liên doanh trung quốc

Cập nhập tin tức liên doanh trung quốc

Dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai liên doanh với Trung Quốc thua lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.