lóc động mạch chủ

tin tức về lóc động mạch chủ mới nhất

Trở về từ viện nằm nhà chờ chết, người đàn ông Hưng Yên bỗng hồi sinhicon

Trở về từ viện nằm nhà chờ chết, người đàn ông Hưng Yên bỗng hồi sinh

- Do bệnh quá nặng, ông Vinh được gia đình xin về chờ chết nhưng khi quay lại BV Việt Đức cấp cứu, ông đã hồi sinh trở lại.