Lời cuối cùng

Cập nhập tin tức Lời cuối cùng

Những lời trước khi trút hơi thở cuối cùng thường nắm bắt một tính cách nào đó của người nói.