lợi nhuận trước thuế

tin tức về lợi nhuận trước thuế mới nhất

10 tháng, MB hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận 2019icon
Kinh Doanh06/11/20190

10 tháng, MB hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận 2019

Kết thúc 10 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của MB đạt trên 8.000 tỷ, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm 8.345 tỷ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi cuối tháng 4/2019.

 
VPBank đạt 7.199 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng 2019icon

VPBank đạt 7.199 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng 2019

Kinh Doanh
22/10/2019

Kết thúc 9 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng hợp nhất của VPBank đạt 14,7% so với cuối năm 2018, cao hơn nhiều so với bình quân của ngành trong 9 tháng đầu năm là 8,4%. Tăng trưởng huy động đạt 19,9%.

Nam A Bank khẳng định tăng trưởng ổn định giữa tranh chấp cổ đôngicon

Nam A Bank khẳng định tăng trưởng ổn định giữa tranh chấp cổ đông

Kinh Doanh
25/06/2019

NamABank cho biết, tranh chấp nội bộ gia đình ông Nguyễn Chấn và ông Nguyễn Quốc Toàn sau khi bà Tư Hường mất là tranh chấp dân sự về cổ phiếu NamABank, không liên quan đến hoạt động ngân hàng.