lợi thế cạnh tranh

tin tức về lợi thế cạnh tranh mới nhất

Năm 2019, PTI đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồngicon
Thị trường09/01/20190

Năm 2019, PTI đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng

Tiếp nối thành công của 2018, trong năm 2019, PTI đặt mục tiêu 4.500 tỷ, tăng trưởng 12%. Trong đó, công nghệ thông tin tiếp tục là lĩnh vực được đầu tư mạnh nhằm giữ vững lợi thế cạnh tranh đang có.