Lòng yêu nước

tin tức về Lòng yêu nước mới nhất

Kêu gọi người tài trở về: Bắt đầu từ lòng yêu nướcicon
Tiêu điểm28/08/20180

Kêu gọi người tài trở về: Bắt đầu từ lòng yêu nước

Điều quan trọng nhất trước tiên chính là cần phải khơi dậy nơi các trí thức trẻ tài năng lòng yêu đất nước, không muốn Việt Nam bị thế giới xem thường.