lu

Cập nhập tin tức lu

Những chiếc cống nằm ngay trên những con đường lớn ở các thành phố đã trở thành "kẻ giết người" tàn độc. Chúng là nỗi khiếp sợ của người dân khi hàng ngày phải đi qua.