Lư Thành Đồng

tin tức về Lư Thành Đồng mới nhất

Bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật: Dũng khí lạ lùngicon
Chính trị24/05/20180

Bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật: Dũng khí lạ lùng

Ông Ngô Văn Tuấn và ông Lư Thành Đồng đều bị kỷ luật nhưng lại được bổ nhiệm chức vụ khác, không thuyết phục.