lựa chọn cán bộ

tin tức về lựa chọn cán bộ mới nhất

Cái gì nhà nước không cấm thì hãy mở toang cửa cho nhân dânicon
TuanVietNam09/05/20200

Cái gì nhà nước không cấm thì hãy mở toang cửa cho nhân dân

 - Ao nước tù sinh ra con cá màu đen, chúng ta quyết tâm bắt hết cá màu đen thay thế bằng cá màu trắng thì sau vài ba tháng cá màu trắng lại chuyển thành cá màu đen. Vấn đề chính là khử màu, lọc nước...