Luat An toan thong tin mang

tin tức về Luat An toan thong tin mang mới nhất

Khuyến khích thuê ngoài dịch vụ ATTTicon
Công nghệ02/12/20150

Khuyến khích thuê ngoài dịch vụ ATTT

Nếu doanh nghiệp, tổ chức không thể đủ sức tự chống lại tin tặc, giải pháp được khuyến khích là... đi thuê những dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin chuyên nghiệp do bên thứ ba cung cấp.