luật CNTT

tin tức về luật CNTT mới nhất

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và IoT là cơ hội giúp VN phát triển đột pháicon
Tin công nghệ23/11/20170

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và IoT là cơ hội giúp VN phát triển đột phá

Chính vì những lý do này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu luật CNTT cần được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý tốt hơn cho doanh nghiệp CNTT.

 
Đề xuất bổ sung nhiều ưu đãi, cơ chế vào Luật CNTTicon

Đề xuất bổ sung nhiều ưu đãi, cơ chế vào Luật CNTT

Thông tin & Truyền thông
13/07/2016
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT từ các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội... kiến nghị cần hoàn thiện cơ chế chính sách cho CNTT như chính sách ưu đãi, phát triển nhân lực.
Cần chỉ ra những tồn tại, dở dang của luật CNTTicon

Cần chỉ ra những tồn tại, dở dang của luật CNTT

Thông tin & Truyền thông
21/04/2016
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, sau 10 năm triển khai, Luật CNTT đã bộc lộ một số vấn đề còn dở dang, bất cập. Do đó, việc tổng kết đánh giá trên diện rộng là rất cần thiết.