Luật Đầu tư sửa đổi bổ sung

tin tức về Luật Đầu tư sửa đổi bổ sung mới nhất

Suốt 10 năm kiến nghị bỏ hẳn, Bộ vẫn cố sửa đi sửa lạiicon
Đầu tư22/02/20190

Suốt 10 năm kiến nghị bỏ hẳn, Bộ vẫn cố sửa đi sửa lại

 Trong khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn giữ quan điểm sửa đổi, bổ sung để Luật Đầu tư phù hợp hơn với thực tiễn thì nhiều ý kiến đề nghị bỏ hẳn Luật này vì nó đang làm cho môi trường kinh doanh yếu kém đi.