luật du lịch sửa đổi

tin tức về luật du lịch sửa đổi mới nhất

Du khách cũng phải đóng thuế: Đi du lịch sẽ tốn kém hơnicon
Đầu tư10/06/20170

Du khách cũng phải đóng thuế: Đi du lịch sẽ tốn kém hơn

Để có nguồn tiền cho Quỹ Hỗ trợ Phát triển du lịch hoạt động, rất có thể tới đây, ngoài vốn Nhà nước cấp, tự nguyện đóng góp hay các khoản thu hợp pháp, khách du lịch cũng phải đóng thuế.