Luật nhà ở 2014

tin tức về Luật nhà ở 2014 mới nhất

Cảnh báo bẫy trục lợi chưa từng có ở chung cưicon
Thị trường09/03/20190

Cảnh báo bẫy trục lợi chưa từng có ở chung cư

Hiện tượng phần tử ngoài xã hội tìm cách chui vào Ban quản trị chung cư, để trục lợi cá nhân, làm thiệt hại đến lợi ích của cư dân, là một trong những cảnh báo của HoREA, liên quan đến việc quản lý chung cư hiện nay.