luật quảng cáo thuốc

tin tức về luật quảng cáo thuốc mới nhất

Quảng cáo thuốc không được tạo ra hiểu lầmicon
Sức khoẻ 24h21/12/20180

Quảng cáo thuốc không được tạo ra hiểu lầm

Tất cả những nội dung gây hiểu nhầm thành phần, tác dụng, chỉ định, xuất xứ đều không được phép sử dụng trong nội dung quảng cáo thuốc.