luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

tin tức về luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước mới nhất

Chỉ xin lỗi công khai khi người oan sai yêu cầuicon
Quốc hội20/06/20170

Chỉ xin lỗi công khai khi người oan sai yêu cầu

Luật quy định, việc xin lỗi, cải chính công khai chỉ phải thực hiện khi người bị oan có yêu cầu.