lương chuyên gia

tin tức về lương chuyên gia mới nhất

Vay ODA trả lương chuyên gia 700 triệu: Giáo sư, tiến sỹ Việt khó có cửaicon
Đầu tư03/06/20200

Vay ODA trả lương chuyên gia 700 triệu: Giáo sư, tiến sỹ Việt khó có cửa

Lương chuyên gia "ngoại" trong các dự án ODA lên tới 500-700 triệu đồng/tháng trong khi sử dụng chuyên gia "nội" chỉ vài chục triệu đồng/tháng.