lưu lượng xe

tin tức về lưu lượng xe mới nhất

13 dự án BOT giảm 100 năm thu phí, Bộ GTVT nói gì?icon

13 dự án BOT giảm 100 năm thu phí, Bộ GTVT nói gì?

Thời gian thu phí các dự án BOT đường bộ giảm gần 100 năm là do giá trị quyết toán có tổng mức đầu tư giảm so với tổng ban đầu...