Mã Pì Léng

tin tức về Mã Pì Léng mới nhất

Nhà nghỉ trên đỉnh Mã Pì Lèng: Thưởng ngoạn danh thắng nên thuận theo tự nhiênicon
Du lịch08/10/20190

Nhà nghỉ trên đỉnh Mã Pì Lèng: Thưởng ngoạn danh thắng nên thuận theo tự nhiên

'Du lịch ồ ạt đã đem đến rất nhiều hệ luỵ cho thế giới, đặc biệt là về tài nguyên môi trường. Cho nên, chúng ta phải có cân nhắc và lựa chọn trong việc khai thác du lịch'.