mạng lưới viễn thông

tin tức về mạng lưới viễn thông mới nhất

ITU tạo ra nền tảng mới giúp duy trì mạng lưới viễn thông trong đại dịch Covid-19icon
Viễn thông26/03/20200

ITU tạo ra nền tảng mới giúp duy trì mạng lưới viễn thông trong đại dịch Covid-19

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã tạo ra một cơ chế mới để hướng dẫn các cơ quan chức năng làm thế nào để cải thiện khả năng phục hồi mạng và duy trì hiệu suất trong giai đoạn khó khăn này.