mặt bằng bán lẻ

tin tức về mặt bằng bán lẻ mới nhất

Điểm huyệt lỗ hổng trong hợp đồng thuê mặt bằng từ đại dịch Covid-19icon
Thị trường16/08/20200

Điểm huyệt lỗ hổng trong hợp đồng thuê mặt bằng từ đại dịch Covid-19

Mặt bằng kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận, thành công của một cửa hàng. Những thiệt hại từ đại dịch Covid-19 cũng là bài học cho nhiều người trong việc thuê, làm hợp đồng và đàm phán… khi gặp những trường hợp bất khả kháng.