mật mã dân sự

tin tức về mật mã dân sự mới nhất

Kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự không phép sẽ bị phạt nặngicon

Kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự không phép sẽ bị phạt nặng

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, Nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (MMDS)