mặt trận thứ hai

tin tức về mặt trận thứ hai mới nhất

‘Mặt trận thứ hai’ đã mở để khởi động lại nền kinh tếicon
TuanVietNam03/05/20200

‘Mặt trận thứ hai’ đã mở để khởi động lại nền kinh tế

 - Việt Nam đã sớm mở mặt trận thứ nhất để chống Đại dịch Covid-19, nay lại là quốc gia sớm mở "mặt trận thứ hai" để khởi động, khôi phục nền kinh tế.