MDS

Cập nhập tin tức MDS

Có những tác động có thể thấy sớm, nhưng có những tác động đến đời con cháu chúng ta sẽ thấy thì đã muộn.

Báo cáo tác động thủy điện sông Mekong đang ‘đơn giản hóa vấn đề’?

Báo cáo Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong vừa được Bộ Tài nguyên Môi trường công bố được cho là còn nhiều bất cập và “đơn giản hóa vấn đề”.