Metre Số 1

tin tức về Metre Số 1 mới nhất

Chưa xác định nguyên nhân sự cố ở dầm cầu cạn metro số 1 TP.HCMicon

Chưa xác định nguyên nhân sự cố ở dầm cầu cạn metro số 1 TP.HCM

Trong thời gian xem xét, đánh giá nguyên nhân sự cố tại dầm cầu cạn metro số 1, các đơn vị liên quan đã đặt gối thay thế nhằm đảm bảo ổn định cho dầm.