miễn thuế sử dụng đất

tin tức về miễn thuế sử dụng đất mới nhất

Quyết định miễn thuế đến 2025, hàng triệu hộ dân hưởng 7.500 tỷicon
Tài chính20/04/20200

Quyết định miễn thuế đến 2025, hàng triệu hộ dân hưởng 7.500 tỷ

Theo Chính phủ, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế.