miễn phí dịch vụ Internet Banking

tin tức về miễn phí dịch vụ Internet Banking mới nhất

VPBank miễn phí dịch vụ Internet Banking với khách hàng doanh nghiệpicon
Kinh Doanh13/08/20190

VPBank miễn phí dịch vụ Internet Banking với khách hàng doanh nghiệp

Từ ngày 01/8/2019 VPBank thực hiện miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, miễn phí đăng ký và miễn phí thường niên của dịch vụ VPBank Online đối với tất cả các khách hàng doanh nghiệp mới đăng ký mở tài khoản qua Hotline của chương trình.