Miranda

tin tức về Miranda mới nhất

Quyền im lặng: Khi cuộc sống không như là phimicon
TuanVietNam03/06/20150

Quyền im lặng: Khi cuộc sống không như là phim

Quy định quyền im lặng trong giai đoạn hiện nay là một bước phát triển tự nhiên và cần thiết. Tuy nhiên, cần phải tiến hành xem xét cẩn trọng, cân nhắc cả lý thuyết và thực tiễn.