Mở cửa TP.HCM

Cập nhập tin tức Mở cửa TP.HCM

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC TP.HCM cho biết, với tình hình bây giờ thì chưa đủ cơ sở để nói đỉnh dịch đã qua.