mới sinh

Cập nhập tin tức mới sinh

 Nhiều người dân kéo tới nhà anh Chau Chanh để xem chú bê mới sinh có 2 đầu. Ngoại trừ có 2 đầu, các phần cơ thể khác của chú bê đều bình thường. Từ lúc lọt lòng, chú bê rất khoẻ.

Facebook 24h: Ốc Thanh Vân mộc mạc khoe Cacao 3 ngày tuổi

 Facebook 24h: Ốc Thanh Vân mộc mạc khoe Cacao 3 ngày tuổi