Một sở 44 lãnh đạo

tin tức về Một sở 44 lãnh đạo mới nhất

Một sở 44 lãnh đạo: Hải Dương không phải là duy nhấticon

Một sở 44 lãnh đạo: Hải Dương không phải là duy nhất

Chuyện một sở có 44 lãnh đạo, Hải Dương không phải là nơi duy nhất. Nếu thanh tra nghiêm túc, sẽ còn thấy nhiều nơi lãnh đạo nhiều hơn nhân viên.