mưa lũ ở Hà Nội

tin tức về mưa lũ ở Hà Nội mới nhất

Bờ cát nhỏ trước triệu khối nước lũ: Vạn dân Hà Nội nguy cấpicon
Môi trường30/07/20180

Bờ cát nhỏ trước triệu khối nước lũ: Vạn dân Hà Nội nguy cấp

300 cán bộ, chiến sĩ cùng 400 người dân xã Thanh Bình (Chương Mỹ) được huy động đắp đê cả ngày hôm nay ngăn không cho nước tràn qua.