Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo tiền lương, thưởng Tết tại hơn 41.300 doanh nghiệp, với 3,83 triệu lao động, chiếm gần 16% tổng lao động làm công hưởng lương trên cả nước.

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 6,17 triệu đồng-1

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 6,17 triệu đồng-2

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 6,17 triệu đồng-3

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 6,17 triệu đồng-4

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 6,17 triệu đồng-5

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 6,17 triệu đồng-6

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 6,17 triệu đồng-7

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 6,17 triệu đồng-8

 

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn