mục tiêu tăng trưởng

tin tức về mục tiêu tăng trưởng mới nhất

Bộ trưởng KH&ĐT: Đủ cơ sở đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%icon
Chính trị28/05/20170

Bộ trưởng KH&ĐT: Đủ cơ sở đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Bộ trưởng KH-ĐT trăn trở trước sức ép phải đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% , trong khi tăng trưởng những tháng đầu năm chỉ đạt 5,1%.