Khách mời trong đám cưới chả cần mất công chuẩn bị phong bì, cũng chẳng cần phải có tiền mặt, chỉ cần đến và...quẹt thẻ.

 

QK